PROJEKT KPO

Projekt pn.: „Przebudowa budynku przeznaczonego do przetwarzania produktów rolnych w celu zastosowania proekologicznego chłodzenia w procesie produkcyjnym wraz z zakupem wózka widłowego”, realizowany w ramach inwestycji koordynowanych przez MRiRW finansowanej ze środków planu rozwojowego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

Celem projektu jest przyspieszenie inwestycji prywatnych sektora MŚP, wdrożenie zrównoważonych wzorców produkcji, w tym poprzez inwestycje środowiskowe oraz wzmocnienie krótkich łańcuchów dostaw.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. Opracowanie biznesplanu
  2. Roboty budowlane polegające na budowie ścian działowych z konstrukcją nośną oraz stolarką drzwiową i okienną, a także przebudowie i rozbudowie istniejącej infrastruktury technicznej
  3. Zakup wózka podnośnikowego elektrycznego
  4. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z wymaganiami KPO

 

Inwestycja związana jest z modernizacją przestrzeni przetwórczej w celu zapewnienia najlepszych warunków wytwarzania ekstrudatów mięsopodobnych z surowców roślinnych. Projekt zakłada również przystosowanie hali produkcyjnej, w której odbywa się przetwarzanie, przechowywanie i magazynowanie produktów, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby surowcowe i zniwelować ich straty podczas procesu przetwarzania. Planuje się również rozwinięcie technologii będącej przedmiotem realizowanego przez firmę VisGrana projektu B+R (konkurs POIR 1.1.1 „Szybka ścieżka”), poprzez wdrożenie dodatkowych urządzeń procesowych nie ujętych w niniejszym projekcie oraz zakup wózka widłowego elektrycznego do wsparcia procesów intralogistycznych. Dodatkowo wdrożone zostaną nowe rozwiązania cyfrowe pozwalające na optymalne zarządzanie całą produkcją z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Efektem realizacji projektu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla przetwarzania produktów rolnych, dzięki czemu ograniczone zostaną straty produkcyjne i finansowe.

Grupa docelowa: firma VisGrana Sp. z o.o. oraz odbiorcy produktów wytwarzanych przez firmę VisGrana Sp. z o.o.

Wartość projektu: 9 758 798,46 zł

Wsparcie z KPO: 3 966 991,24 zł

Proces

Opracowaliśmy nowy, autorski proces wytwarzania teksturatów roślinnych, w których skład wchodzą surowce z polskich odmian roślin o wysokiej zawartości białka.

Technologia, którą wykorzystujemy opiera się na wykorzystaniu unikatowej konstrukcji ekstrudera modułowego i urządzeń peryferyjnych tworzących prototypową instalację technologiczną opracowaną w ramach prac projektowych. Dzięki opracowanej i przetestowanej technologii, efektywnie wdrażamy nowe teksturowane białka roślinne i analogi mięsa, niedostępne obecnie na rynku.

Jesteśmy nastawieni na działania ekologiczne, w tym minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, poprzez używanie roślinnych surowców oraz ograniczanie odpadów produkcyjnych.

Produkty

Już wkrótce pojawi się gama naszych nowych produktów w postaci suchych teksturatów białek roślinnych oraz roślinnych analogów mięsa, produkowanych ze zbilansowanych mieszanek surowcowych, bez soi, z wykorzystaniem krajowych odmian roślin wysokobiałkowych z upraw NON-GMO, umożliwiających uzyskanie wysokiej zawartości białka i błonnika, a także związków bioaktywnych w produktach.

Nowe produkty, w różnych kształtach i rozmiarach, będą dedykowane odbiorcom hurtowym oraz producentom żywności wegańskiej, wegetariańskiej, produktów bezmięsnych, dań gotowych i żywności wygodnej jako półprodukt do wyrobów mięsopodobnych itp. w modelu biznesowym B2B.

Klienci

Nasze produkty kierujemy do firm z przemysłu spożywczego, których oczekiwania są zgodne z trendami żywieniowymi i preferencjami konsumentów wyrobów wegańskich/wegetariańskich i bezmięsnych o określonych cechach żywieniowych i jakościowych.

Nasze produkty dedykowane są odbiorcom hurtowym oraz producentom żywności wegańskiej, wegetariańskiej, produktów bezmięsnych, dań gotowych i żywności wygodnej jako półprodukt do wyrobów mięsopodobnych. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Skip to content