PROJEKT POIR

Opracowanie kompleksowej technologii wytwarzania wysokiej jakości roślinnych ekstrudatów mięsopodobnych z możliwością wykorzystania polskich odmian roślin wysokobiałkowych.

Projekt nr:
POIR.01.01.01-00-0491/21

Cel i efekty Projektu:
Opracowanie zgodnych z trendami żywieniowymi i potrzebami rynku spożywczego nowych ekstrudatów mięsopodobnych z możliwością stosowania polskich roślin wysokobiałkowych oraz założeń techniczno-technologicznych i wykonanie prototypu instalacji do produkcji wyrobów o wysokiej wartości żywieniowej z wdrożeniem rezultatu dla B2B. Osiągnięty będzie IX PGT i powstanie nowa wiedza dotycząca warunków i stabilnego procesu ekstruzji do wytwarzania żywności wysokiej jakości, przy minimalizacji negatywnego wpływu procesu na środowisko.

Efektem projektu będzie opracowanie gotowego do wdrożenia do praktyki gospodarczej nowego rozwiązania w odniesieniu do produktu oraz procesu produkcji wysokiej jakości wyrobów przeznaczonych dla innych przetwórców z sektora spożywczego w kanałach B2B.

Projekt realizowany będzie w latach 2021 do 2023.

Nazwa programu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nazwa beneficjenta:
VisGrana Sp. z o.o.

Wartość projektu:
30 971 692,90 zł

Wartość dofinansowania:
24 394 100,20 zł

Okres realizacji w latach:
01.10.2021 – 31.12.2023

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Proces

Opracowaliśmy nowy, autorski proces wytwarzania teksturatów roślinnych, w których skład wchodzą surowce z polskich odmian roślin o wysokiej zawartości białka.

Technologia, którą wykorzystujemy opiera się na wykorzystaniu unikatowej konstrukcji ekstrudera modułowego i urządzeń peryferyjnych tworzących prototypową instalację technologiczną opracowaną w ramach prac projektowych. Dzięki opracowanej i przetestowanej technologii, efektywnie wdrażamy nowe teksturowane białka roślinne i analogi mięsa, niedostępne obecnie na rynku.

Jesteśmy nastawieni na działania ekologiczne, w tym minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, poprzez używanie roślinnych surowców oraz ograniczanie odpadów produkcyjnych.

Produkty

Już wkrótce pojawi się gama naszych nowych produktów w postaci suchych teksturatów białek roślinnych oraz roślinnych analogów mięsa, produkowanych ze zbilansowanych mieszanek surowcowych, bez soi, z wykorzystaniem krajowych odmian roślin wysokobiałkowych z upraw NON-GMO, umożliwiających uzyskanie wysokiej zawartości białka i błonnika, a także związków bioaktywnych w produktach.

Nowe produkty, w różnych kształtach i rozmiarach, będą dedykowane odbiorcom hurtowym oraz producentom żywności wegańskiej, wegetariańskiej, produktów bezmięsnych, dań gotowych i żywności wygodnej jako półprodukt do wyrobów mięsopodobnych itp. w modelu biznesowym B2B.

Klienci

Nasze produkty kierujemy do firm z przemysłu spożywczego, których oczekiwania są zgodne z trendami żywieniowymi i preferencjami konsumentów wyrobów wegańskich/wegetariańskich i bezmięsnych o określonych cechach żywieniowych i jakościowych.

Nasze produkty dedykowane są odbiorcom hurtowym oraz producentom żywności wegańskiej, wegetariańskiej, produktów bezmięsnych, dań gotowych i żywności wygodnej jako półprodukt do wyrobów mięsopodobnych. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Skip to content